OPTIMUSTMPDA
Automatizacija poslova evidencije potrošnje pomoću PDA - Pocket PC računara

Program OPTIMUS PDA (raniji naziv AQUAMER) je namenjen za evidenciju potrošnje na terenu pomoću PDA - Pocket PC računara.

Odlučili smo se za razvoj softvera za evidenciju potrošnje ubuduće oslonimo na PDA - PocketPC platformu jer:


Program koji se odlikuje udobnim, jednostavnim, preglednim i intuitivnim grafičkim interfejsom. Očekujemo da će obuka korisnika biti lakša nego za PSION računare i da će se obavljati u toku dva radna dana.

Podaci se na jednostavan način mogu prebacivati sa PDA na PC računar i obratno, korišćenjem USB kabla, bežično preko IrDA porta, Bluetooth-a, GPRS-a...
Podaci se upisuju u posebnom formatu, memorijski prostor se racionalno koristi, tako da nije potrebno nabavljati nikakvu dodatnu memoriju.

Moćne funkcije pretraživanja po svakom polju na obrascu, uz mogućnost korišćenja džoker znakova omogućavaja brzo pronalaženje odgovarajućeg zapisa.
Omogućen je i unos dodatnih informacija od strane čitača radi lakšeg snalaženja na terenu: Napomene, GPS koordinate.


 

Pogledajte:
Aktuelni modeli PDA uređaja
Stari modeli ručnih računara
Automatizacija evidencije potrošnje vode primenom PDA - Pocket PC
Automatizacija evidencije potrošnje vode primenom PSION-a

 
 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.