eUPLATETM 6.0

Automatizacija poslova evidencije uplata
Program eUPLATE  je namenjen za automatizaciju evidencije uplata preko eksternih naplatnih servisa: PTT-a, poslovnih banaka...

Uobičajeno, eksterni naplatni servisi, na osnovu posebnog ugovora sa komunalnim preduzećima dostavljaju podatke o uplatama u "papirnom" obliku i u "elektronskom" obliku u posebno formatizovanim fajlovima.
 

Slika 1. Uprošćena šema sistema eksternog naplatnog servisa za komunalno preduzeće
 

Zadatak program eUPLATE  je da dobijene fajlove koji sadrže uplate automatski importuje u vašu bazu podataka.

Program je jednostavan za upotrebu i ima veliku brzinu obrade...


Slika 2. Grafički korisnički interfejs programa eUPLATE

Progam radi na standardnim PC računarima tipa P4, koje pokreće aktuelni Windows operativni sistem.

Sadrži module za automatizaciju evidenciju uplata i menadžment fajlovima koji sadrže uplate. Dizajn programa dopušta import podataka o uplatama iz velikog broja različitih naplatnih servisa (do 1000). Softver se lako prilagođava različitim formatima ulaznih fajlova. Podaci se importuju iz tekstualnih fajlova, a mogu se odlagati u bazama podataka praktično svih poznatih formata.

Primenom ovog programa u velikoj meri se od poslova evidencije uplata rasterećuje naplatna služba.

Generalni cilj koji se postiže primenom ovog softvera je povećavanje efikasnosti naplate, poboljšavanje kvaliteta ophođenja prema potrošačima i smanjivanje troškova naplate:


 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.