AB Soft prolećno savetovanje

13.-15. april 2011, Prolom Banja

 

Predstavljena proširenja i nove OmniData softverske komponente


U okviru trodn evnog prolećnog AB Soft savetovanja, održana su predavanja organizovana po principu radionica.

Jedna od radionica bila je posvećena novim verzijama OmniData softverskim komponenti.

Detaljno su obrađene novine koje se odnose na proširenja osnovnog sistema NAPLATA:

kao i novine koje se odnose na proširenja - opcione softvere:

 

 

U saradnji sa Milanom Janićem, konsultantom AB Soft-a, ukazano je na polje saradnje, zajednička softverska rešenja i kompatibilne proizvode AB Soft - OmniData.

 

 

Zahvaljujemo svim učesnicima na interesovanju , pitanjima i diskusiji tokom predavanja.

Posebno zahvaljujemo AB Soft-u kao domaćinu i organizatoru skupa.

 

 


Pogledajte:

Informacije o ostalim skupovima: Ostali skupovi

Slike sa skupaTo Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.