Deseta međunarodna konferencija


VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI

Jahorina, 20-22. maj 2010.

 

 Stručni rad:

 

ORGANIZACIONE I TEHNIČKE PROMENE U CILJU POVEĆAVANJA EFIKASNOSTI PROCESA OBRAČUNA I NAPLATE

 

MILAN ĐORĐEVIĆ [1]

 

Rezime: Proces obračuna i naplate komunalnih usluga je složen skup aktivnosti koje se moraju pažljivo uskladiti, planirati i informatički kvalitetno podržati. Usklađivanjem organizacije sa potrebama u vezi sa procesiranjem podataka, postavljanjem jasnih i ostvarivih ciljeva, uz stalno praćenje realizacije plana i sprovođenje korektivnih mera, čak i u uslovima smanjene platežne sposobnosti potrošača, moguće je bez dodatnih troškova povećati i održati efikasnost naplate.

Ključne reči: proces naplate, efikasnost, fakturisanje utroška vode, očitavanje, organizacija[1] Milan Đorđević, dipl.ing., OmniData, Serbia, 15000 Šabac, Mitropolita Mihaila Jovanovića 1/4, www.omnidata.rs

 

ZAKLJUÄŒAK

 

 

 

Problematika obračuna i naplate komunalnih usluga je složena - zahteva poseban tretman i izgrađivanje odgovarajućeg pristupa.

Angažovanjem kvalitetnih timova izvršilaca, kvalitetne informatičke podrške, dobrom organizacijom i koordinacijom, postavljanjem jasnih i ostvarivih ciljeva, planiranjem, uz praćenje realizacije plana i sprovođenje korektivnih mera, zaključujemo na osnovu iskustava iz prakse da je moguće, bez povećavanja troškova, ostvariti povećanje efikasnosti naplate

 

Literatura

 

[1]  Optimizacija očitavanja potrošnje vode, Milan Đorđević, dipl.ing, Zbornik radova, Savetovanje VIK '02, SITJ, Beograd, oktobar 2002

[2]  Savremeni vodovodi, informatika i operativno upravljanje , Prof. dr Dušan Obradović, dipl.ing., Udruž enje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, 1999.

[3] Optimalna strategija očitavanja vodomera - Efekti primene na realnom sistemu, Milan Đorđević dipl.ing., Zbornik radova VIK '03, SISCG, oktobar 2003.

[4] Deveta međunarodna konferencija Povećavanje efikasnosti naplate redukcijom troškova, Milan Đorđević dipl.ing., Zbornik radova VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI, Jahorina, 28.-30. maj 2009.


Kompletan tekst možete dobiti isključivo slanjem zahteva na našu e-mail adresu.


Pogledajte slike sa stručnog skupa: ovde.
To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.