IX STRUČNI SKUP, Fruška Gora, 22. februar 2011
Okrugli sto, radionica: Primena nove metodologije za obračun grejanja - Iskustva u praksi


 

OKRUGLI STO, RADIONICA / ROUND TABLE, WORKSHOP :
Primena nove metodologije za obračun grejanja - Iskustva u praksi
Application of new methodology for calculating heating - Practical Experiences
22. februar 2011  /  February 22, 2011

Fruška Gora, Hotel "Norcev"

U utorak 22.02.2011. održan je jednodnevni stručni skup u  Hotelu "Norcev" na Fruškoj Gori , kako bi se kroz razmenu praktičnih iskustava u rešavanju problema obračuna po novoj metodologiji olakšala migracija i primena novih tarifnih sistema u toplanama.

 
Cilj:
Razmena praktičnih iskustava i rešenja za obračun po novoj metodologiji
Olakšavanje procesa migracije na nove tarifne sisteme i njihove primene
 

 

Obrađene teme:

 

Učestvovali:

 

Zahvaljujemo:

svim učesnicima na aktivnom učešću u radu skupa,
osoblju Hotela Norcev na kvalitetnoj organizacionoj podršci,
a posebno kolegama iz JKP Toplana Šabac i JKP Toplana Valjevo na stručnoj pomoći, svim ustupljenim informacijama, materijalima i podacima.

 

Korišćeni podaci, radni materijali i softver:

 

Prezentacije:

 

Karakteristični slajdovi iz prezentacija:

 

Slika 1. U praksi uspešnost procesa migracije zavisi od velikog broja faktora tako da je neophodan multidisciplinaran pristup.

 

Slika 2. Organizacija službi i toka dokumentacije treba da bude prilagođena novim zahtevima.

 

Slika 3. Softverske komponente sistema NAPLATA

 

Slika 4. Organizacija računarske osnove za sistem NAPLATA na primeru JKP Toplana Valjevo

 

Slika 5. Stablo mernog sistema može biti veoma složeno, tako da je zahteva kompleksnu obradu podataka o potrošnji

 

 

 

Slika 6. Organizacija računarskog podsistema za preuzimanje podataka o potrošnji sa AMR sistema daljnskog očitavanja

 

Slika 7. Integracija informacionog sistema u cilju povećavanja efikasnosti poslovnih procesa

 

Album sa fotografijama:

 

Ostale informacije:

Ovaj skup povezan je sa predhodnim skupovima:
Okrugli sto, februar 2010, Šabac
Savetovanje, septembar 2010, Beograd
 
 
 
Pogledajte: Ostali skupovi
 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.