IBC Club Sabac
Mesto održavanja
IBC Club Šabac

OMNIDATA 2011: STRUČNI SKUP
POVEĆAVANJE EFIKASNOSTI PROCESA NAPLATE
PRIMENOM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA U JAVNIM I KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA
20.-22. septembar 2011
Šabac, SerbiaCilj:


Tematska oblast:


Lista tema:

1. Dostupne metode evidencije potrošnje

2. Kombinovanje metoda očitavanja u cilju redukcije troškova i povećavanja tačnosti evidencije potrošnje

3. Povećavanje kvantiteta i kvaliteta podataka o potrošačima.

4. Analiza efekata primene popusta na osnovu redovnosti plaćanja.

5. Proširivanje seta usluga i izmene načina obračuna.

6. Integralni informacioni sistem preduzeća

7. Novine u sistemu NAPLATA

8. Naplata teško naplativih i zaostalih potraživanja.

9. Prezentacija iskustava i postignutih rezultata

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.