XI STRUČNI SKUP, OKRUGLI STO, RADIONICA
Povećavanje i održavanje efikasnosti poslovnih procesa
primenom informacionih tehnologija u javnim i komunalnim preduzećima
18. maj 2012 / May 18, 2012

Šabac, CSU - Centar za stručno usavršavanje


INFORMACIJA O ODRŽANOM STRUČNOM SKUPU
Naziv skupa
STRUČNI SKUP, OKRUGLI STO, RADIONICA:
Povećavanje i održavanje efikasnosti poslovnih procesa
primenom informacionih tehnologija u javnim i komunalnim preduzećima
Vreme održavanja
18. maj 2012.
od 1030 do 1500 sati.
Mesto održavanja
CSU - Centar za stručno usavršavanje
Srbija, Šabac, Nikole Tesle bb
Ciljevi
Povećavanje i održavanje efikasnosti poslovnih procesa
Upoznavanje korisnika sa izmenama i novim komponentama sistema NAPLATA
Integracija poslovnog sistema
Razmena iskustava iz prakse
Nivo učesnika
Menadžment
Šefovi službi obračuna i naplate
Administratori baza podataka za evidenciju potrošnje i obračun
Agenda
10:30 - 11:00 Prijava učesnika
11:00 - 12:30 Prva sesija
12:30 - 13:00 Pauza za osveženje
13:00 - 14:30 Druga sesija
14:30 - 15:00 Zaključivanje rada
15:00 - 16:30 Zajednički ručak
Preliminarna lista tema
Oblici rada
Interaktivne prezentacije
Praktični rad u multimedijalnoj učionici
Prezentatori
Korisnici sistema NAPLATA
DP Products Beograd (Savez računovođa i revizora Srbije )
OmniData Šabac
Organizator
OmniData, Šabac, Serbia
tel: +381-15-355-182
fax: +381-15-351-103
http://www.omnidata.rs
http://www.mojiracuni.com


Pogledajte slike sa savetovanja:
SLIKETo Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.