Dokumentacija
Uz softver se isporučuje standardna korisnička dokumentacija, koja sadrži informacije neophodne za korišćenje softvera.

Osnovna korisnička dokumentacija obuhvata:

Korisničko uputstvo NAPLATA - Osnovni modul
Korisničko uputstvo AQUAMER 5.0 - Evidencija potrošnje pomoću Pocket PC računara
Korisničko uputstvo AQUAMER 3.9 - Evidencija potrošnje pomoću PSION računara
Korisničko uputstvo PSION Workabout - Rukovanje i održavanje
Korisničko uputstvo eUPLATE - evidencija elektronskih uplata
Korisničko uputstvo ANALIZA SP - analiza strukture potraživanja
Korisničko uputstvo AUTOARCHIVES - Instaliranje i upravljanje
Uputstva i preporuke za podešavanje računarskog sistema (XP, 98)
Uputstvo za preuzimanje finansijskih promena (tehnička dokumentacija je u fajlu: promene.zip)

I ostala prateća dokumenta.

Korisnička dokumentacija je laka za upotrebu, razumljiva, instruktažna, pregledna, sa slikama i grafičkim prikazima.
Ova dokumentacija je namenjena operaterima i administratorima.

Funkcije softvera koje korisnik može da poziva iz programa su detaljno opisane u korisničkoj dokumentaciji, zajedno sa njihovim osobinama i karakteristikama.
 
 

 

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.