Potrebna računarska oprema

Pogledajte sliku:   PRIMER IZBORA HARDVERA ZA SISTEM NAPLATE .
Pročitajte sadržaj fajla:  UPUTSTVA I PREPORUKE ZA PODEŠAVANJE RAČUNARSKOG SISTEMA (98 , XP ).


 
Računarska oprema za sistem NAPLATA

Programi za automatizaciju naplate je namenjeni su za rad u mrežnom okruženju, ali se isto tako može da se može primeniti i na jednom računaru.
Nisu zahtevni u pogledu snage računarske opreme, i pored relativno velike složenosti i velikog broja obrada podataka koje izvode.
Dovoljna je uobičajena računarska oprema.


OSNOVNA OPREMA

Preporuka je da nabavite neki od firmiranih PC računara. Ovi računari su veoma zastupljeni na našem tržištu po pristupačnim cenama (250-350 EUR). Proizvođači pomenutih računara su HP, COMPAQ, IBM, FUJITSU SIEMENS, DELL itd., a zajednička odlika ovih PC računara je da su veoma kvalitetni i pouzdani u radu, a efektivno tek nešto sporiji od novih PC računara (može se slobodno reći da su ovi računari u pogledu kvaliteta, pouzdanosti i veka trajanja daleko bolji od novih noname računara).

Umesto gore navedenih modela firmiranih PC računara možete obezbedite standardni PC računar - radnu stanicu u konfiguraciji:

Na računaru treba da bude instaliran:

 

OSNOVNA OPREMA - VIŠEKORISNIČKI RAD

Sistem NAPLATA je dizajniran da radi u mrežnom okruženju.
Čak ni u tom slučaju sistem NAPLATA ne zahteva jake hardverske konfiguracije, ali zbog prednosti koje nudi u oblasti upravljanja korisničkim nalozima, definisanja prava pristupa koristi i svih drugih prednosti rada u mrežnom okružnju i višekorisničkom radu, preporučujemo da koristite jedan računar kao server na koji je instaliran neki od Windows serverskih operatavnih sistema.

   NAPOMENA

Za sisteme sa preko 20.000 potrošača ne preporučuje se rad bez računarske mreže.
Oprema se bira na osnovu posebne tehno-ekonomske analize.

 

DODATNA OPREMA

Dodatna oprema nije nužno potrebna za rad programa, ali će vam svakako biti potrebna u operativnom radu.


Za potrebe masovne štampe preporučuje se:


Dodatna oprema koju bi takođe bilo dobro da imate:




To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.