AQUAMER 3.9
za PSION računare
 
Očitavanje pomoću ručnih računara

Korišćenjem ručnih računara za evidentiranje potrošnje na terenu ostvaruje se kvalitetnije i brže očitavanje... 

OPTIMUS omogućava racionalizaciju i optimizaciju očitavanja, uvećava efikasnost očitavanja, što neposredno utiče na smanjivanje troškova očitavanja...

Pogledajte: AQUAMER 5.0 za PocketPC računare

Program AQUAMER je namenjen za očitavanje potrošnje i fakturisanje na terenu pomoću PSION Workabout ručnih računara.
AQUAMER je prilagođen zahtevima korisnika, opremljen jednostavnim i intuitivnim interfejsom. Obuka korisnika se obavlja u toku jednog radnog dana.
 

 
 

NAPLATA ima mogućnost komunikacije sa ručnih računarima tipa PSION Workabout, korišćenjem običnog serijskog kabla, umesto skupe dodatne komunikacione opreme.
Podaci se na jednostavan način mogu prebacivati sa PSION-a na PC računar i obratno.
Integritet prenetih podataka se kontinualno proverava u toku transfera podataka. Podaci se upisuju u posebnom formatu tako da se racionalno koristi memorijski prostor tako da nije potrebno nabavljati dodatne i skupe SSD diskove.
 

 
 

Moćne funkcije pretraživanja po velikom broju ključeva, uz mogućnost korišćenja džoker znakova omogućavaju brzo pronalaženje odgovarajućeg zapisa. Na slici koja sledi prikazano je pretraživanje na obrascu čitačke liste.
 

Omogućen je i unos dodatnih informacija od strane čitača radi lakšeg snalaženja na terenu.

Za svakog potrosača se prikazuju kataloški podaci i zaduženje po tekućem očitavanju...
 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.