AQUAMER
 
Očitavanje pomoću prenosnih računara

Korišćenjem ručnih računara za evidentiranje potrošnje na terenu ostvaruje se kvalitetnije i brže očitavanje... 

 

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.