JKP Radnik - Sivac
Poseta predstavnika OPTO INTERNATIONAL AB
19.05.2004
 
U ime OPTO-a posetu komunalnom preduzeću u Sivcu su obavili: g. Majkl Soderstorm i g. Nenad Marković. Takođe je bio prisutan i predstavnik JKSP TOPOLA g. Dejan Dunjić.
Milorad Mišović, direktor JKP RADNIK i Ištvan Maroš, administrator sistema su upoznali posetioce sa problematikom obračuna komunalnih usluga i aktuelnim planovima u vezi sa tim.
Posetioci su bili prijatno iznenađeni nivoom kvaliteta koji je JKP RADNIK postigao.
Sa posebnom pažnjom su saslušali izlaganje o efektima primene softvera NAPLATA i isplativosti celog projekta. Direktor JKP je naveo da je planirao da se uložena sredstva vrate u roku od jedne godine, ali da već sada može reći da će to biti znatno ranije.
 


Ištvan Maroš, u sredini, demonstrira mogućnosti
softvera Majklu Soderstorm, prvi sa leve strane.


Majkl Soderstorm sluša prevod odgovora na postavljeno
pitanje u vezi registrovanja korisnika usluga.


Milorad Mišović, direktor, drugi sa leve strane,
u razgovoru sa delegacijom OPTO-a.
U prvom planu Bojana Knežević, referent obračuna.


Majkl Soderstorm postavlja pitanja korisniku usluga
komunalnog preduzeća u vezi ocene razumljivosti računa.
 

U poslednjem periodu JKP RADNIK se intenzivno bavio popisom potrošača i problemom naplate i reprograma zaostalog duga, gde je uspešno iskoristio mogućnosti softvera i dao dragocene sugestije na osnovu kojih su izvršene određene izmene u softveru.

JKP RADNIK je uveo u rad gotovo sve funkcije softvera, a nakon nabavke ručnih prenosivih računara, planira se puštanje u rad modula AQUAMER.

U ovom preduzeću se praktikuje očitavanje na osnovu jedne čitačke liste na osnovu koje se vrši jedan kombinovani obračun i fakturisanje komunalnih usluga za sve kategorije potrošača. OPTIMUS - Modul za optimizaciju čitačkih lista je uključen, potrošnja se prati iz meseca u mesec i može se reći da se očitavanje brzo stabilizuje. Očekuje se skori prelazak na napredne tehnike očitavanja - selektivno očitavanje.

Na osnovu statistike reklamacija, zaključeno je da je broj reklamacija je značajno smanjen i povećano zadovoljstvo korisnika usluga.
U cilju poboljšanja odnosa sa korisnicima usluga, planira se opremanje posebne prostorije namenjene za rad sa korisnicima usluga..
 

Nakon, uvida u efekte primene, OPTO INTERNATIONAL je doneo odluku da finansira nabavku softvera i obuku za JKSP TOPOLA.
 
 

Pogledajte: Klub korisnika
 
 


To Top

© 2004 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.