Pocket PC Hewlett Packard IPAQ hx2100 serije
Evidencija potrošnje se obavlja pomo pomoću programa AQUAMER 5.0 na jednostavan način mogu prebacivati na PC računar i obratno.


 
 


PSION Workabout 2MB/RS232/TTL
Ukoliko nabavite navedeni tip računara, komunikacija može ostvariti korišćenjem običnog serijskog kabla, umesto skupe dodatne komunikacione opreme.
Podaci se pomoću programa AQUAMER 3.9 na jednostavan način mogu prebacivati sa PSION-a na PC računar i obratno.To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.