FUNKCIONALNOST

 
U okviru korisničkog uputstva je navedena struktura poslovnih funkcija aplikacije za koju je softver napravljen i struktura funkcija softvera. Pojedini delovi softvera su modularni i mogu da se koriste kao nezavisne celine.

U cilju ispunjavanja zahteva u pogledu funkcionalnosti posebna pažnja je posvećena sledećim karakteristikama:

BulletPrikladnost (suitability)
BulletTačnost (accurateness)
BulletPovezanost (interoperability)
BulletUsaglašenost (compliance)
BulletZaštita/sigurnost (security)
U cilju utvrđivanja ispravnosti rada pojedinih funkcija sofvera i analize funkcionalnosti, vrši se detaljno testiranje svake funkcije ponaosob i testiranje u celini.
 
 

Prikladnost
 

Velika pažnja je posvećena prikladnosti funkcija, karakteristika, kao i pogodnosti njihovog korišćenja i načina rada pri izvršavanju određenih zadataka npr. pristup (unos), korišćenje, izmena (ažuriranje) podataka, štampanje izveštaja.

Na neposredan način je moguće obezbediti informacije koje se odnose na:

  • opis strukture baze podataka
  • mogućnost da se utvrdi koji korisnik pristupa bazi podataka i sa kojom svrhom
  • opis vrste transakcija; uobičajeno podrazumeva: pristup, unos podataka, ispravke podataka, pozivanje radnog ekrana, štampanje izveštaja.
  • mogućnost da se utvrdi koji korisnik (sa kog terminala) vrši transakciju.


Tačnost
 

Softver omogućava kontrolu tačnost rezultata rada od strane korisnika.

U tom cilju je obezbeđena:

  • kontrola tačnosti i kompletnosti podataka
  • kontrola otkrivanja gubitaka podataka ili neobrađenost podataka
  • kontrola da su podaci u izlaznim informacijama i izveštajima kompletni i tačni i da imaju smisla


Povezanost
 

Na nivou razmene podataka moguća je komunikacija sa drugim softverskim proizvodima. Podaci se mogu koristiti za analizu mreže (WESNET, AQUANET i slično).
Usaglašenost
 
Opisi, nazivi, termini, definicije, koji se navode u opštoj ili posebnoj dokumentaciji, uključujući programe i podatke, su terminološki usaglašeni.

U svim delovima i/ili modulima poštuju se usaglašeni i jednoobrazno struktuirani interni standardi, kao što su:

  • Definicije, termini, simboli, oznake, skraćenice
  • Način označavanja
  • Izgled ekrana: zaglavlje, sistem menia, standardni meni, horizontalni meni (menu bar), vertikalni meni (menu popup), ekrani za unos podataka i listanje podataka
  • Upotreba funkcionalnih tastera: u sistemu menia, za radne ekrane, u porukama, za listanje podataka na ekranu, za prekid rada
Zaštita/Sigurnost
 
Zaštita se vrši na osnovu utvrđene procedure, načina, postupaka i standarda koji se primenjuju u cilju da se program i podaci sačuvaju.

Podaci se moraju zaštititi pomoću sistemskih softverskih alata ili korišćenjem programskih rešenja ugrađenih u aplikaciju.

Zaštita obezbeđuje:

  • efikasnu kontrolu ulaznih podataka (sprečavanje ulaza netačnih, pogrešnih i /ili nelogičnih podataka)
  • kontrolu pristupa podacima (sprečavanje slučajnog ili namernog neautorizovanog pristupa)
  • integritet podataka (sprečavanje neovlašćene promene, slučajnog ili namernog uništenja podataka)
  • integritet podataka u slučaju nestanka struje, ili bilo koje vrste prekida rada računara
  • autorizaciju transakcija (mogućnost provere rada aplikacije i korisnika aplikacije)
  • izvršavanje obrade na propisani način
  • dostavljanje izlaznih informacija i izveštaja autorizovanim korisnicima)
  • alternativna rešenja (back up) za slučaju prekida rada računara
  • mere za obnovu rada aplikacije (recovery i restart procedure), za slučaj kvara hardvera


Kontrola pristupa podacima obezbeđuje:

  • Identifikaciju: dodeljivanje jednoznačne šifre svakom korisniku (User ID) i svakom resursu sistema (terminalu, programu, podatku i sl.).
  • Proveru autentičnosti: dodeljivanje svakom korisniku lozinke (Password. Identifikacija je javni, a lozinka tajni podatak).


Dnevnik transakcija - događaja se vodi za svaki terminal i/ili korisnika, za kontrolne svrhe i statističke analize pristupa podacima.

Izvršavanje funkcija koje imaju ozbiljne posledice (npr. trajno brisanje) imaju mogućnost obnavljanja, ili program daje jasna upozorenja o posledicama i zahteva potvrdu pre izvršavanja komande.

U slučaju potrebe mogu se koristiti propisane procedure za rekonstrukciju uništenih podataka.


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.