Zahtevi
 
Grupa Opis
Standard kvaliteta
 • Jednostavnost upotrebe
 • Jednostavnost održavanja
 • Standardni korisnički interfejs
 • Pouzdanost
 • Velika brzina obrade
 • Kompatibilnost sa srodnim sistemima
Operativni sistem, 
alat za razvoj, 
konvencije
 • Rad pod aktuelnim Windows operativnim sistemom
 • Korišćenje Microsoft Access 97 za razvoj i upravljanje aplikacijom
 • Razvoj komponenata koji će moći da se koriste i u drugim projektima
 • Usaglašenost sa konvencijama za programiranje i dodeljivanje imena
Performanse
 • Broj potrošača: do 100.000
 • Broj brojila: do 100.000
 • Godišnji broj očitavanja: do 1.000.000
 • Godišnji broj obračuna: 36
 • Broj knjiženja po uplatama: do 10.000.000
 • Max. vreme za obračun svih potrošača: max 1,5 sati
 • Broj jednovremenih korisnika: do 20
Funkcionalni zahtevi
 • Svi potrošači i brojila u okviru jedne baze
 • lako pretraživanje - jednostavna i složena pretraživanja
 • efikasno rešavanje problema sekundarnih mernih mesta
 • odvojeno tretiranje kampanja čitanja i obračuna tako da se po potrebi slobodno mogu kombinovati
 • omogućavanje daljinskog pristupa i obrade
 • omogućavanje očitavanja i obračuna na terenu
 • štampanje faktura paralelno na više štampača
 • ekport podataka za modeliranje distrubucijskog sistema
 • ekport podataka za geografski informacioni sistem (GIS)
Tehnička baza
 • standardni PC računari
 • mrežna instalacija
 • modemske veze
 • štampači
Odlaganje podataka
 • relacioni model, Access baza, mrežni pristup podacima
 • Windows registry

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.