Univerzalni obrazac računa
Univerzalni obrazac za razliku od prikazanog može biti i sa 24 reda i 137 kolona
24 reda  80 kolona
 

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.