Univerzalni obrazac računa
Univerzalni obrazac za razliku od prikazanog može biti i sa 24 reda i 80 kolona
24 reda  137 kolona
 

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.