INFOTEL
korisnički servis
JKP "Vodovod-Šabac"
Automatski telefonski korisnički servis

JKP "Vodovod-Šabac" je svojim korisnicima omogućio da putem telefona posredstvom automatskog korisničkog servisa dobiju informacije o stanju zaduženja, iznosu i datumu poslednje uplate, podatke o vodomerima, očitavanju potrošnje...


 
Početkom juna 2003, instaliran je i pušten u probni rad, automatski telefonski korisnički servis - govorni automat. InfoTel, korisnički servis je non-stop na raspolaganju korisnicima usluga vodovoda.

Na računima, a koji se odnose na obračun utroška vode za mesec jun, naznačen je poseban telefonski broj na kome se nalazi Infotel: 015-369-461.

Govorni automat se poziva kao bilo koji drugi telefonski broj. Korisniku se obraća glasom, a korisnik govornom automatu upućuje zahteve pritiskom odgovarajucih tastera na telefonu. Na osnovu tih zahteva, sistem će korisniku saopštiti tražene podatke.

Nakon unosa šifre (npr. 1000400#), interaktivni korisnički servis pravi upit u bazu podataka vodovoda i korisniku daje informacije o stanju zaduženja, iznosu i datumu poslednje uplate, podatke o poslednjem obračunu i očitavanju vodomera, bez obzira na radno vreme nadležnih službi.

Praktično, korisnici se mogu i pre dobijanja računa, informisati o potrošnji i stanju svog zaduženja.

Novi korisnički servis će doprineti bržem informisanju naših korisnika, a sa druge strane smanjiti pritisak na šaltersku službu, naročito nakon obračuna usluga i dostavljanja računa, kada i dobijamo najveći broj upita i reklamacija.

Planiramo da našim korisnicima omogućimo interaktivni pristup korisničkom servisu putem interneta.

 

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.