GAINFOTELTM
korisnički servis
Call centar
Odnosi sa korisnicima 
ključ za poboljšanje stepena
naplate komunalnih usluga...
Non-stop dostupne informacije 
Pruža informacije bez obzira na radno vreme nadležnih službi
Poboljšava odnos sa korisnicima
Popravlja imidž preduzeca

 
Šabac, Jun, 2003: Automatski telefonski korisnički servis INFOTEL je novi modul u sistemu za obračun komunalnih usluga NAPLATA 2003.
 

Telefonski on-line korisnički servis

Komunalna preduzeća ulažu ogromne napore da zadovolje potrebe korisnika, ali veoma retko sprovode aktivnosti usmerene na sticanje njihovog poverenja.

Komunikacija sa korisnicima se uglavnom svodi na slučajne terenske kontakte, ispostavljanje i naplatu računa, prijem i servisiranje reklamacija, povremeno oglašavanje u medijima...

Korisnici komunalno preduzeće doživljavaju kao mašinu za uzimanje para, jer su obično nedovoljno i nekvalitetno obavešteni, što je veoma čest izvor nesporazuma, frustracije i negativnog publiciteta.

A kada još i nalete na zatvoren šalter, neljubazno osoblje ili pozovu telefonski broj na kome je nekome potrebna čitava večnost da podigne slušalicu, i bezazlen povod može da bude uzrok neplaćanja računa.

INFOTEL treba da pomogne u razrešavanju navedenih problema, pružajuću korisnicima neophodni minimum informacija, i to onda kada su im potrebne, bez obzira na radno vreme nadležnih službi.

Govorni automat se poziva kao bilo koji drugi telefonski broj. Korisniku se obraća glasom, a korisnik govornom automatu upućuje zahteve pritiskom odgovarajucih tastera na telefonu (vidi: uputstvo za pristup...). Na osnovu tih zahteva, sistem će korisniku saopštiti tražene podatke.

Zadovoljni korisnici su preduslov sticanja imidža preduzeća od poverenja i poštovanja. Naravno, za stvaranje pozitivne slike preduzeća, uvek je potreban ogroman trud i kontinuirano investiranje u odnose sa javnošću tkzv. PR - PUBLIC RELATIONS. Moramo biti svesni da PR uvek postoji i da je imidž preduzeća njegov produkt: želeli mi to ili ne.

U cilju poboljšanja odnosa sa korisnicima komunalnih usluga, INFOTEL je kao novo, savremeno, ekonomično i efikasno rešenje integrisan u sistem za obračun komunalnih usluga NAPLATA 2003.
 

Tehnički preduslovi

 
Direktna telefonska linija

PC racunar:

Pentium IV, 2GHz
RAM 256MB
Zvucna karta
Mrezna karta
Kvalitetan Voice Modem
Win98   ili    XP
Uputstvo za pristup

Govorni automat se postavlja na neki od vaših telefonskih brojeva (015) 369-461 (za korisnički servis JKP "Vodovod-Šabac").

Za pristup govornom automatu korisničkog servisa, Vašim korisnicima je potreban običan telefonski aparat sa tastaturom: fiksni, bežični ili mobilni.

 
Kada Vaš korisnik nazove navedeni telefonski broj, govorni automat će Vam se obratiti porukom:
Dobrodošli u ........ korisnički servis ...
Za pristup uslugama molimo da unesete vašu šifru...
Važna napomena: Ukoliko na Vašem telefonu nije podešeno tonsko biranje pre unošenja šifre pritisnite taster *
Unesite preko tastature telefona šifru koja je odštampana na Vašem računu...  npr. 1000400#
Nakon unosa brojeva koji čine šifru obavezno pritisnite taster #
 
Ukoliko ste ispravno uneli šifru, dobićete poruku i meni sa opcijama:
Vaša šifra je pronađena...
Pritisnite za...
prijavu reklamacije taster 1
stanje Vašeg zaduženja taster 2
poslednji obračun taster 3
stanje brojila taster 4
ponovno preslušavanje poruke taster 8
prekid veze taster 9


Izaberite željeni meni, pritiskom na odgovarajući taster...

InfoTel je raspoloživ non-stop od 0 do 24 časa.

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.