omnidata_logo_nov.jpg

omnidata_podaci.jpg

2002n42-001.gif

Stručni skup za javna i komunalna preduzeća
POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

23. septembar 2015.
Š
abac, Hotel Sloboda
 

 


 
To Top


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.