INFORMACIJA O DOGAĐAJU

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA TNZP

Šabac, 2017

 

Centar za stručno usavršavanje

Šabac 


Omnidata

Šabac
TEMATSKE OBLASTI:

 

 

CIKLUS OSNOVNE OBUKE ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA TNZP

  

Povod za organizovanja ciklusa treninga su zahtevi korisnika za osnovnu obuku za sistema obračuna i naplate komunalnih usluga, u oblasti teško naplativih i zaostalih potraživanja NAPLATA TNZP.

Obuka je namenjena novozaposlenima u organizacijama i onima koji nisu imali priliku da pohađaju osnovnu obuku za rad u aplikaciji NAPLATA TNZP, kao i onima koji su želeli da obnove ili prošire svoja znanja u vezi sa primenom osnovnih funkcionalnosti sistema NAPLATA TNZP.

Treninzi se organizuju u grupama do 16 polaznika.
Nakon obuke dodeljuju se sertifikati posebno za svaki trening - tematsku oblast.

 

 

23.03.2017           Centar za stručno usavršavanje, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Naplata teško naplativih i zaostalih potraživanja

T6-V1-L1

 

 
Polaznici osnovne obuke


Lista učesnika i dodeljenih sertifikata

 

30.03.2017           Centar za stručno usavršavanje, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Naplata teško naplativih i zaostalih potraživanja

T6-V1-L1


 
Polaznici osnovne obuke


Lista učesnika i dodeljenih sertifikata


 

09.06.2017           Omnidata, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Naplata teško naplativih i zaostalih potraživanja

T6-V1-L1


 
Dodela sertifikata


Lista  učesnika i dodeljenih sertifikata

 


27.06.2017           Centar za stručno usavršavanje, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Naplata teško naplativih i zaostalih potraživanja

T6-V1-L1


 


Polaznici osnovne obuke
Lista  učesnika i dodeljenih sertifikata


© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.