Stručni skup za javna i komunalna preduzeća 

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

Šabac, 18-19. septembar 2019


19.09.2019
Radionica za korisnike sistema NAPLATA

18.09.2019
Savetovanje za javna i komunalna preduzećaTo Top


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.