Grocka, oktobar 2014.
JP VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA

Implementacija sistema za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu vode:


OSNOVNA OBUKA

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji koja je data na raspolaganje sprovedena je osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.IMPORT PODATAKA U BAZU PODATAKA NAPLATA

U okviru implementacije napraviljen je poseban softver za masovni import podataka u bazu podataka sistema NAPLATA iz postojećih baza podataka.PUŠTANJE U RAD

Dana 20.10.2014 pušten je sistem u operativni rad.

Pogledajte:

Novi izgled računa JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka 
Klub korisnika

To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.