novembar - decembar 2006
JKP TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC
 
Aktivnosti oko osnovne obuke za sistem za obračun komunalnih usluga NAPLATA su započete na lokaciji ISPORUČIOCA.

Obavljen je import raspoloživih podataka.

Nakon instalacije obavljena je osnovna obuke za korišćenje softvera:

1. Darko Mijatović
2. Nikola Nikolić


Na laptop računar, koje pokreće operativni sistem Windows XP, privremeno je instalisan softver NAPLATA.
Fajlovi koji čine sistem se nalaze na lokalnom disku pomenutog računara na lokaciji C:\E\NAPLATA

Utisak je da su polaznici obuke shvatili mogućnosti softvera i da će u budućem periodu moći da ih iskoriste, naravno nakon drugog dela osnovne obuke perioda adaptacije od tri do šest meseci i značajne dorade i unosa podataka.

KORISNIKU su predati fajlovi koji sadrže grafičku pripremu tipskog obrasca fakture, koje korisnik može doraditi i upotrebiti za izradu svojih obrazaca, s tim da ne menja geometriju obrasca, raspored polja i slobodnih površina.
 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.