maj - avgust 2007
JPKP LAZAREVAC
 
Prvi deo osnovne obuke za sistem za obračun komunalnih usluga NAPLATA i instalacija osnovnog modula sistema NAPLATA obavljeni su maja 2007,  na lokaciji ISPORUČIOCA.

Baze podataka su inicijalno napunjene raspoloživim kataloškim podacima o potrošačima.

Drugi deo osnovne obuke za sistem za obračun komunalnih usluga NAPLATA i instalacija osnovnog modula sistema NAPLATA obavljeni su u avgustu 2007,  na lokaciji NARUČIOCA.


 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.