Mladenovac, april 2018
JKP MLADENOVAC MLADENOVAC
 

IMPLEMENTACIJA  I PUŠTANJE U RAD SISTEMA NAPLATA

     
Osnovna obuka je izvedena na lokaciji JKP 


INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Instalacija sistema je obavljena neposredno na lokaciji JKP.
Aktivnosti na implementaciji i instalaciji sistema na računarski sistem JKP su obavljane u periodu od 10.04.2018 do 18.04.2018.

PUŠTANJE U RAD

Preuzimanje podataka iz postojećih baza podataka obavljeno je 15.04.2017, a odmah nakon toga i import u bazu podataka NAPLATA.

Sistem NAPLATA je pušten u rad 16.04.2018.

     
Naplata na blagajni JKP.

Puštanje u rad obavljeno neposredno na lokaciji JKP, puštena u rad blagajna za naplatu komunalnih usluga.


Pregled i dorada podataka u cilju poboljšavanja kvaliteta postojećih evidencija

Prvi obračun komunalnih usluga na sistemu NAPLATA za mesec april 2018.


ORGANIZACIONO-TEHNIČKE PROMENE

JKP ima odgovarajući tim izvršilaca i potreban tehnološki kapacitet da značajno unapredi kako svoj proces evidencije potrošnje, obračuna i naplate vode, kao i sve računovodstvene funkcije u celini.


Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.