Poboljšavanje kvaliteta očitavanja potrošnje
Pogledajte: 
Optimalna strategija očitavanja...
Očitavanje PSION-ima
Moramo konstantno inovirati našu radnu praksu
Like all businesses we must constantly review our working practices
 
Decembar, 2002: Kao i ostali poslovni sistemi, moramo konstantno inovirati našu radnu praksu. Iz godine u godinu, broj potrošača neprekidno raste, a sa njim i broj mernih mesta na kojima se očitava potrošnja. Kako se potrošnja na novom mernom mestu uobičajeno na osnovu plana očitava bar 4 puta, povećanje broja potrošača znatno povećava potrebni broj očitavanja. Iako imamo želju da vršimo bar po četiri očitavanja za svako merno mesto, naslućujemo da ne možemo održati ovakav tempo uz ova nova radna opterećenja. Izmene u pogledu frekvencije očitavanja mogu povećati efikasnost očitavanja, što će omogućiti da se postojeći ljudski i materijalni resursi angažovani na ovim poslovima upotrebe za obavljanje drugih poslova.

Changes to the Frequency of Meter Readings
Bournemouth & West Hampshire Water
April 2002
 
 

Kakav kvalitet očitavanja legalne potrošnje želimo?

Za adekvatno praćenje bilansa legalne potrošnje, a na osnovu toga i bilansa gubitaka vode na distribucijskom sistemu, potrebno je minimizirati vreme od trenutka merenja na ulazu u distribucijski sistem do trenutka registrovanja potrošnje kod potrošača. Posebno je važno, da se intenzitet očitavanja podešava tako da se optimizuju intervali između očitavanja, kako bi se izbegli veliki kumulativi, koji smanjuju kvalitet podataka o potrošnji.

Ono što svaki vodovod priželjkuje, je to da na osnovu očitavanja može da se dobije profil legalne fakturisane potrošnje barem po mesecima, a koji što približnije odgovara stvarnoj ili očekivanoj legalnoj potrošnji koja treba da se fakturiše, otprilike kao na dijagramu koji sledi...

Odstupanja fakturisane potrošnje od očekivane potrošnje treba da budu minimalna. Dijagrami koji slede, a koji su iscrtani na osnovu stvarnih očitavanja, na najbolji način ilustruju koliko u praksi naše želje mogu biti teško ostvarive.
 
 

A kako to u praksi često biva?

Iz raznih objektivnih i subjektivnih razloga, u praksi u većini vodovoda slika može da izgleda i znatno drugačije od poželjne... Pogledajte sliku na sledećoj strani.

Velika fakturisana potrošnja u 1. mesecu je rezultat toga što očitavanje u 12. mesecu prethodne godine praktično "nije obavljeno zbog loših vremenskih uslova"... U toku letnjeg perioda nije obavljano očitavanje, jer "nije bilo raspoložive radne snage". Iz tih razloga je 11. mesecu se pojavio skok očitane legalne potrošnje, "kad joj vreme nije".

Zapanjujuće je to da je očitavanje obavljano sa najmanjim intenzitetom u periodu kada se normalno očekuje najveća potrošnja. Za finansijski sektor ovo i nije neki značajan problem - eventualno se povećao broj reklamacija na akontativno zaduženje, ali za tehnički sektor koji prati gubitke ovo je blago rečeno "noćna mora", koja dovodi do potrebe za komplikovanim analizama uz uvođenje mnogo pretpostavki i usrednjavanja, a koje smanjuju tačnost analize.

Stvari ponegde ili ponekad stoje i nešto bolje, kada se obave redovna očitavanja u letnjem periodu, kao što to pokazuje sledeći dijagram...

Sva očitavanja su vršena pomoću prenosnih računara tipa PSION Workabout.

Međutim, očitavanje u 12. mesecu skoro da nije obavljeno, zbog "loših vremenskih prilika". Fakturisanje je izvršeno na osnovu prosečne potrošnje. Posledica je talas reklamacija. Stvar dodatno komplikuje i to da se sve desilo baš na kraju godine.

Naravno, izvesno poboljšanje kvaliteta očitavanja u letnjem periodu se može postići raznim dovijanjima tipa "za samostalna domaćinstva dvomesečno očitavanje preko leta, tromesečno ili četvoromesečno zimi, ostali mesečno", što najčešće dovodi do enormnog povećavanja broja očitavanja (bar u određenim periodima) i prevelikog angažovanja radne snage - većeg broja izvršilaca koji se povremeno angažuju, a koji ove dodatne aktivnosti najčešće "samo otaljavaju".

U ovakvom sistemu, očitavanje u zimskom periodu je kritično, problematično i nepouzdano.
 
 

Da li može bolje?

Svakako da. Primenom softvera za optimizaciju očitavanja, koji je u stanju da savlada složenost problematike očitavanja. Kvalitet koji se na ovaj način može ostvariti dobro ilustruje dijagram koji sledi... Obratite pažnju na zaokruženi detalj....

Sva očitavanja su vršena pomoću prenosnih računara tipa PSION Workabout.

Zaključno sa 8. mesecom obavljano je očitavanje na osnovu čitačkih lista generisanih "klasičnim softverom".

Počevši od 9. meseca očitavanje se vrši na osnovu nove strategije - strategije očitavanja prema očekivanoj potrošnji, sprovedene pomoću podsistema za optimizaciju očitavanja legalne potrošnje OPTIMUS, ugrađenog u sistem za naplatu komunalnih usluga NAPLATA 2002.

U ovom primeru planirani godišnji obim očitavanja je redukovan za 30%, u zimskom periodu čak i za preko 70%, ali i pored toga fakturisana potrošnja veoma dobro prati očekivanu potrošnju.
 
 

Kvalitativni pomak je očigledan. Čak i sa veoma redukovanim obimom očitavanja, lako se očitava preko 2/3 mesečne potrošnje. Podaci o potrošnji odgovaraju stvarnosti. Intenzitet očitavanja se može u širokom opsegu pojačati ili smanjiti prema potrebi i mogućnostima, a da se pri svemu tome zadrži visok kvalitet očitavanja legalne potrošnje.
 
 

Dijagrami u ovom dokumentu su dobijeni na osnovu realnih podataka.
Ostale informacije se mogu dobiti na zahtev. Agencija OmniData je ovlašćeni distributer sistema NAPLATA 2002 za područje Srbije i Crne Gore.
Nije dozvoljeno reprodukovanje, emitovanje ili snimanje u bilo kom obliku, elektronskom ili mehaničkom, uključujući fotokopiranje, bez obzira na svrhu bez pismenog dopuštenja.


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.