Šabac, maj 2016.
JP KOMUNALAC TRGOVIŠTE
 

IMPLEMENTACIJA  I PUŠTANJE U RAD SISTEMA NAPLATA


OSNOVNA OBUKA

U cilju stvaranja uslova za osnovnu obuku u prostoriji OMNIDATA DOO ŠABAC postavila je računarsku opremu i formirala posebnu lokalnu računarsku mrežu, nakon čega je otpočeta osnovna obuka za korišćenje sistema za evidenciju, obračun i naplatu utroška vode NAPLATA.Polaznici osnovne obuke za sistem NAPLATA:


Prvi deo osnovne obuke koji se odnosio na upoznavanje operatera sa softverom i korišćenom terminologijom i obuku za unos podataka i obradu u cilju njihovog osposobljavanja za samostalno korišćenje osnovnih funkcija softvera sistema NAPLATA okončan je 16.05.2016.

Instruktori koji su sprovodili obuku:OSTALE KONSULTACIJE

Obavljene su konstultacije u vezi obrazaca za nove račune, predati su u elektronskoj formi na CD pripreme za obrasce fakture, kao fizički primerci - uzorci: obrazaca faktura i blanko perforiranog papira za izdavanje naloga za uplatu - izveštaja o uplati.


IMPORT PODATAKA U BAZU PODATAKA NAPLATA

Nije vršen - Nije moguć, jer su podaci analognom papirnom obliku.
Unos postojećih podataka obaveza je JP KOMUNALAC TRGOVIŠTE.


INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Obavljena instalacija na lokaciji OMNIDATA DOO ŠABAC, na dva desktop PC računara JP KOMUNALAC TRGOVIŠTE, koji su zatim poslati kurirskom službom u JP KOMUNALAC TRGOVIŠTE.


PUŠTANJE U RAD

Puštanje u rad obavljeno daljinski na lokaciji JP KOMUNALAC TRGOVIŠTE, a prvi obračun komunalnih usluga je izveden za maj 2016.
 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.