Valjevo, april 2017.
JKP VIDRAK VALJEVO
 

IMPLEMENTACIJA  I PUŠTANJE U RAD SISTEMA NAPLATA

   
Direkcija JKP i početak osnovne obuke


OSNOVNA OBUKA

Osnovna obuka izvedena je po našem uobičajenom planu, a počela je upoznavanjem sa radom na interfejsu, kako bi operateri mogli odmah da pređu na unos konkretnih podataka sa papirne dokumentacije u bazu podataka sistema NAPLATA, u cilju dobijanja ažurne evidencije promena u bazi podataka sistema NAPLATA.


Osnovna obuka je izvedena na lokaciji JKP u izuzetno lepom ambijentu i uslovima

 

OSTALE KONSULTACIJE


Obavljene su konstultacije u vezi obrazaca za nove račune, predati su u elektronskoj formi na CD pripreme za obrasce fakture, kao fizički primerci - uzorci: obrazaca faktura i blanko perforiranog papira za izdavanje naloga za uplatu - izveštaja o uplati.

     
Radna verzija vizuelnog rešenja obrasca računa A4 formata.

U vezi sa novim izgledom obrasca računa za korisnike JKP VIDRAK VALJEVO je poslao obaveštenje korisnici usluga, da će od 1. maja 2017. odnosno, od obračunskog perioda za april 2017. godine račun za obračun izvršenih usluga dobiti nov izgled, na A4 formatu, u zelenoj boji, i da će to omogućiti pregledniji uvid u pružene usluge korisnicima.
Sastavni deo računa biće i nalog za plaćanje koji će sadržati sve bitne elemente (tekući račun, poziv na broj, iznos računa) kako bi korisnici mogli na jednostavniji način izvršiti plaćenje na šalterima pošte, banaka ili putem elektronskog plaćanja.


INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Instalacija sistema je obavljena neposredno na lokaciji JKP.


Novi server Hewlett Packard ProLiant ML30 Gen9

Instalacija softvera sistema NAPLATA obavljena je na novom serveru koji pokreće operativni sistem Microsoft Windows 2012 R2.


PUŠTANJE U RAD

Puštanje u rad obavljeno neposredno na lokaciji JKP, puštena u rad blagajna za naplatu komunalnih usluga.
Prvi obračun komunalnih usluga na sistemu NAPLATA za mesec april 2017.


Naplata na blagajni JKP.
 


ORGANIZACIONO-TEHNIČKE PROMENE


JKP planira da sprovede akciju KONTROLE LICA I OBJEKATA.

U skladu sa tim JKP VIDRAK VALjEVO je obavestio korisnike usluga da će se u skladu sa čl.13.stav 1 Zakona o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS 104/2016) i čl.17.Odluke o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti i komunalnom redu Grada Valjeva (Sl.Grada Valjeva 8/2015) U NAREDNOM PERIODU SPROVODITI KONTROLA LICA I OBJEKATA U CILjU EFIKASNIJE NAPLATE I UNAPREĐENJA NIVOA I KVALITETA PRUŽENIH USLUGA.

JKP VIDRAK VALJEVO počevši od 1. maja 2017. više neće sprovoditi postupak naplate računa za komunalne usluge posredstvom inkasanata neposredno na terenu "od vrata do vrata" na lokaciji korisnika.
Na šalteru blagajne JKP od 07 do 20 časova radnim danima i subotom od 07 do 14 časova na adresi Vojvode Mišića 50, korisnici će moći i ubuduće da plaćanju svojih dospele obaveza, bez provizije.
Zaposleni JKP će i dalje vršiti dostavu računa u gradskom jezgru, dok će za ostale korisnike dostavu vršiti JP POŠTE SRBIJE.


Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.