Pogledajte:
Optimalna strategija očitavanja...
 

26. savetovanje VODOVOD I KANALIZACIJA '05
Herceg Novi, 12-14. oktobar 2005.

EKONOMIČNO I SAVREMENO REŠENJE PROBLEMA AUTOMATIZACIJE EVIDENCIJE POTROŠNJE VODE PRIMENOM POCKET PC RAČUNARA

ECONOMICAL AND CONTEMPORARY SOLUTION TO THE PROBLEM OF AUTOMATION OF WATER CONSUMPTION REGISTRATION BY POCKET PC APPLICATION

MILAN ĐORĐEVIĆ

 
Rezime: Sve do nedavno naša komunalna preduzeća koja se bave distribucijom vode nisu imala alternativu u pogledu automatizacije evidencije potrošnje. Jedino šta se nudilo na tržištu hardvera su bili prenosivi računari tipa PSION Workabout. Za njihovu primenu u sistemima evidencije potrošnje vode, morali su opredeliti i komunalna preduzeća i proizvođači softvera. Pored razumevanja svih prednosti sistema za automatizaciju evidencije potrošnje, mali broj naših komunalnih preduzeća je bio u prilici da ih koristi, pre svega zbog visoke nabavne cene hardvera. Međutim, pojavom veoma kvalitetnih PDA, POCKET PC računara, koji se na tržištu mogu naći po vrlo pristupačnim cenama, sistem za automatizaciju evidencije potrošnje mogu nabaviti i najmanja komunalna preduzeća.

Ključne reči: PDA, PocketPC, evidencija, očitavanje vodomera, potrošnja vode
 

Abstract: Until recently, our communal enterprises which provide water distribution, didn't have an alternative in terms of automation of registering water consumption. The only things, which were offered on hardware market, were handheld computers of PSION Workabout. They were the only alternative for both communal enterprises and software producers. Although this system of automation is appreciated for advantages in consumption registration, very few of our enterprises had an opportunity to use them, primarily for a very high price of hardware. However, as high quality PDA, Pocket PC which can be found at a very reasonable price, had appeared on the market, even the smallest communal enterprises can afford the system for water consumption registration.

Key words: PDA, Pocket PC, meter reading, water consumption
 
 

1. ŠTA JE POCKET PC?

Pocket PC  računari su moćni PDA  džepni računari malih dimenzija i težine, koji su se pojavili 2000 godine.
Krajem 2001, pojavljuju se Pocket PC 2002 uređaji, a koji su u odnosu na prve PPC uređaje dobili više memorije i brže procesore. Windows Mobile 2003, koji se naziva Pocket PC 2003 je objavljen juna 2003 godine. Spolja je gotovo identičan kao Pocket PC 2002, ali su otklonjene programske greške, ugrađen je moćniji Internet Explorer, poboljšane mrežne mogućnosti...
PPC rade na operativnom sistemu Windows Mobile. Ovaj operativni sistem liči na standardni Windows za PC računare (Start Meni, taskbar, Control Panel itd.). Navigacija se obavlja direktno preko ekrana pomoću posebne "olovke" (stylus), ili prstom.
QVGA ekran je širine 240 i visine 320 piksela (portrait orijentacije ekrana) za sve ranije verzije operativnog sistema.
 


Slika 1. Spoljašnji izgled Pocket PC, IPAQ hx2110, proizvođača Hewlett Packard
 
 

Uobičajeno se PPC isporučuju sa određenim setom aplikacija: Pocket Outlook, Notes, Internet Explorer, Pocket Word, Pocket Excel, kalendar, rokovnik, kontakti... Unos teksta se obavlja "olovkom", preko ekranske tastature. Alternativno tekst se može unositi i korišćenjem programa za prepoznavanje rukopisa.
 


Slika 2. Navigacija korišćenjem "olovke"
 

Windows Mobile 2003 Second Edition omogućava portrait i landscape orijentaciju ekrana i podržava VGA rezoluciju. Većina Pocket PC-a omogućava prikaz slike u 65.000 boja. Opremljeni su ekspanzionim slotovima (Compact Flash i SD), koji omogućavaju ugradnju dodatne memorije, modema i mrežnih karti. Svi Pocket PC uređaji su kompatibilni sa PC računarima koje pokreću operativni sistemi Windows 98, Windows 2000 i Windows XP. Većina PPC računara ima USB sinhronizacioni konektor, a neki modeli mogu imati i konektor za serijski kabl.
U modele Pocket PC Phone edicije inkorporiran je mobilni telefon za GSM mreže.
 
 

2. STANDARDNE MOGUĆNOSTI PPC

Bez obzira na "malo pakovanje" svi ovi PPC uređaji imaju veliku snagu. Pokreću ih ARM procesori, radnog takta od 200MHz pa naviše, zavisno od modela.
Uz PPC isporučuju se program MS ActiveSync, koji omogućava sinhronizaciju sa PC računarom. ActiveSync podržava "partnerski odnos" PPC-a sa dva PC računara, kao i instalaciju aplikacija u "gostujućem" režimu sa bilo kog PC računara. Sem za instalaciju aplikacija ovaj program se može koristiti i za transfer fajlova i bekap podataka.
Baterija je brzo-punjiva litijum-jonska. Jedno punjenje baterije omogućava oko tri dana korišćenja.
PPC imaju 32, 64 ili 128 MB RAM-a, radne memorije, i 32MB ili više ROM-a, stalne memorije u koju su trajno smešteni operativni sistem i ugrađene aplikacije. Većina PPC ima slot za SD kartu, koji se često koristi za WiFi karte, a neki imaju i CompactFlash slot, koji kao i kod digitalnih fotoaparata služi za proširenje memorije. CF slotovi se mogu upotrebiti za modeme, Ethernet mrežne karte, Bluetooth ili WiFi karte (bežično umrežavanje)...
Svi PPC imaju IrDa infracrveni port.
Opremljeni su 3,5mm stereo priključkom za slušalice, ugrađenim zvučnikom, mikrofonom, kablom i/ili ležištem za sinhronizaciju, kolor ekranom i navigacionim tasterima. Određeni modeli imaju integrisan WiFi odnosno Bluetooth.
Korišćenjem Windows MediaPlayer-a, mogu reprodukovati MP3 fajlove i filmove u ASF i WMV formatu. Postoji i veći broj besplatnih i komercijalnih video plejera drugih proizvođača koji mogu da reprodukuju MPEG1, AVI i DivX fajlove.
Većina PPC se isporučuje sa programom Terminal Services koji omogućava konekciju i rad na NT terminalnim serverima.
 
 

3. PPC ZAŠTITNA KUĆIŠTA

Bez posebne zaštite PPC računari se mogu koristiti u kancelarijskim uslovima.
Međutim, na raspolaganju je čitav niz različitih kućišta, koja obezbeđuju različite stepene zaštite, tako da se PPC uređaji mogu koristiti za rad na terenu.

Za potrebe evidencije potrošnje vode na terenu, treba odabrati robusno zaštitno kućište koje obezbeđuje lako korišćenje računara, pristup ekranu i tasterima, posebno ležište za olovku (stylus), nesmetan pristup potrovima i komunikaciju preko portova, zaštitu od prašine, gasova, tečnosti i zaštitu od loma... Preporučuje se da bude žute boje zbog bolje uočljivosti, u slučaju gubitka uređaja.
Ukoliko se PocketPC smesti u ovakvo kućište postaje robusniji nego PSION.


Slika 3. Jedno od najrobusnijih, vodootporno, nepotopivo zaštitno kućište, ARMOR 3600


Slika 4. Pocket PC smešten u nepotopivo zaštitno kućište ARMOR 3600
 
 
 

4. SOFTVER ZA EVIDENCIJU POTROŠNJE

Softver AQUAMER 5.0 je namenjen za automatizaciju poslova evidencije potrošnje na terenu, pomoću PocketPC računara koje pokreće operativni sistem Windows Mobile.
Aquamer 5.0 se odlikuje udobnim, jednostavnim, preglednim i intuitivnim grafičkim interfejsom.
Dizajn aplikacije je usmeren na povećanje efikasnosti i smanjenje troškova evidencije potrošnje vode. Primenom ovog softvera postiže se smanjivanje ukupnog vremena potrebnog za pripremu i obradu podataka, smanjivanje broja reklamacija od strane korisnika, obezbeđivanje kvalitetnih informacija za održavanje vodomera i omogućava se dalji razvoj u skladu sa novim računarskim tehnologijama.
Aquamer 5.0 upisuje podatke u posebnom formatu, memorijski prostor se racionalno koristi, tako da nije potrebno nabavljati nikakvu dodatnu memoriju.
Aplikacija sadrži module za: unos i obradu čitačkih lista, pretraživanje i uvoz i izvoz podataka.
Moćne funkcije pretraživanja po svakom polju na obrascu omogućavaja brzo pronalaženje odgovarajućeg zapisa.
Omogućen je i unos dodatnih informacija od strane čitača radi lakšeg snalaženja na terenu: napomene, GPS koordinate...
 


Slika 5. Aquamer 5.0 je softver za Pocket PC računare, namenjen čitačima potrošnje
 
 

Podaci se na jednostavan način mogu prebacivati sa PocketPC na PC računar i obratno, korišćenjem USB kabla, bežično preko IrDA porta, Bluetooth-a, GPRS-a...
Najelegantnije i najbolje je da se transfer podataka obavlja bežično, korišćenjem Bluetooth-a. U tu svrhu potrebno je opremiti desktop PC računar jeftinim Bluetooth adapterom, malog dometa, npr. klase II, a čiji je domet do 10m. Mali domet, praktično eliminiše potrebu za nekom posebnom zaštitom komunikacionog kanala.
Aquamer 5.0 Sinc je softver za PC računare namenjen za manipulaciju čitačkim listama: generisanje, transfer i arhiviranje čitačkih lista.
 
 

5. ZAKLJUČAK

Nove tehnologije, donose i nove mogućnosti, a što je i najvažnije smanjivanje troškova... Cena Pocket PC računara neprekidno pada od kada su se pojavili na tržištu i već sada je nekoliko puta manja od cene, do sada najčešće primenjivanih PSION ručnih terminala. Pored toga, Pocket PC računari imaju mnogo bolje karakteristike u pogledu procesorske snage, memorijskog prostora, komunikacije i transfera podataka...
Može se reći da sistem za automatizaciju evidencije potrošnje neće više biti privilegija malog broja "bolje stojećih" komunalnih preduzeća, jer nabavka sistema za automatizaciju evidencije potrošnje vode, zasnovanog na Pocket PC računarima ima puno ekonomsko opravdanje, čak i u najmanjim komunalnim preduzećima
 
 
 

Literatura

 
[1] Odakle smo pošli, gde smo i kuda dalje, Radionica korisnika sistema za evidenciju potrošnje i obračun komunalnih usluga NAPLATA 2005, OmniData, www.omnidata.co.yu, Šabac, Jun 2005
[2] HP iPAQ hx2110 Pocket PC (FA296A) - specifications, Hewlett Packard, www.hp.com, Jun 2005

 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.