Vrnjačka Banja, oktobar 2016.
JKP BANJSKO ZELENILO I ČISTOĆA VRNJAČKA BANJA
 

IMPLEMENTACIJA  I PUŠTANJE U RAD SISTEMA NAPLATA

 
Slađana Đurović, referent naplate JKP,  Nemanja Gmitrić, odsek za IT , GIS i komunikacije Opština Vrnjačka Banja, Biljana Kiriljuk, referent naplate JKP, Brankica Špirović, blagajnik JKP


OSNOVNA OBUKA

Zbog specifičnih okolnosti osnovna obuka nije izvedeno po našem uobičajenom planu veće je svedena na kraće upoznavanje sa radom na interfejsu, kako bi operateri mogli odmah da pređu na unos konkretnih podataka sa papirne dokumentacije u bazu podataka sistema NAPLATA, u cilju dobijanja ažurne evidencije promena u bazi podataka sistema NAPLATA.


Biljana Kiriljuk, Slađana Đurović: obuka i početak rada na pripremi za unos podataka

 

OSTALE KONSULTACIJE


Obavljene su konstultacije u vezi obrazaca za nove račune, predati su u elektronskoj formi na CD pripreme za obrasce fakture, kao fizički primerci - uzorci: obrazaca faktura i blanko perforiranog papira za izdavanje naloga za uplatu - izveštaja o uplati.
Izrada obrazaca računa za komunalne usluge poverena je preduzeću MAK DI KRALJEVO, koje član udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije.

     
Radna verzija vizuelnog rešenja obrasca računa, a konačna verzija je u pripremi.


Masovno štampanje računa JKP vršiće se na raspoloživom laserskom štampaču LEXMARK MS510dn


Za štampanje i overu naloga u uplatama na blagajni JKP
koristi se običan laserski štampač HP LaserJet 1102.


INSTALACIJA SISTEMA NAPLATA

Instalacija sistema je obavljena 10.10.2016 na lokaciji JKP.


PUŠTANJE U RAD

Puštanje u rad obavljeno neposredno na lokaciji JKP, 11.10.2016 puštena u rad blagajna za naplatu komunalnih usluga.
Prvi obračun komunalnih usluga na sistemu NAPLATA će biti za mesec septembar.
 
 
 

Pogledajte: Klub korisnika


To Top

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.