INFORMACIJA O DOGAĐAJU

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Šabac, 22.05.2017 - 26.05.2017

 

Centar za stručno usavršavanje

Šabac, 22.05.2017- 24.05.2017


Omnidata

Šabac, 25.05.2017 - 26.05.2017
TEMATSKE OBLASTI:

Opšti deo i kataloški podaci

Tehnike obračuna i fakturisanja

Prezentacija podataka i izveštavanje

Evidencija finansijskih promena

Metodi i tehnike evidencije potrošnje

 

 

 

CIKLUS OSNOVNE OBUKE ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

  

Povod organizovanja ciklusa treninga su zahtevi korisnika za ponavljanje osnovne obuke za korisnike sistema obračuna i naplate komunalnih usluga NAPLATA.

Obuka je bila namenjena novozaposlenima u organizacijama i onima koji nisu imali priliku da pohađaju osnovnu obuku za rad u sistemu NAPLATA, kao i onima koji su želeli da obnove ili prošire svoja znanja u vezi sa primenom osnovnih funkcionalnosti sistema NAPLATA.

 

 

Na treninzima je učestvovao ukupno 21 polaznik iz 9 javnih i komunalnih preduzeća iz Srbije:

 

Nakon obuke dodeljeni su sertifikati za svaki trening - tematsku oblast posebno.

Dodela sertifikata za učešće na treninzima će se nastaviti i ubuduće.

 

 

1. DAN    22.05.2017           Centar za stručno usavršavanje, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Opšti deo i kataloški podaci

T1-V1-N1

 

CILJ: Uvod, osposobljavanje operatera za samostalno i efikasno korišćenje interfejsa - radnih ekrana, potrošači, usluge, merna mesta, brojila, upoznavanje sa organizacijom i upotrebom ključnih kataloških podataka.

 

TEME: Korišćenje programskog interfejsa, prijava na sistem i odjava sa sistema, navigacija, korišćenje menija i paleta sa alatkama, tehnike pretraživanja, tehnike sortiranja zapisa, rad sa zapisima, upravljanje pravima, upoznavanje sa funkcionalnim celinama osnovnog i opcionog softvera, korišćenje korisničke podrške katalogiziranje-potrošači i kupci, grupe, tipovi, kategorije potrošača, usluge, merna mesta, brojila, povezivanje potrošača i mernih mesta, šifarski sistem, optimalan redosled registracije, adresni podaci (naselja, ulice, kućni brojevi...redosled), reonizacija, reklamacije.

 

 

Polaznici obuke

Ime

Prezime

Preduzeće

Mladen

Vuković

JKP BADNJEVO NEGOTIN

Vesna

Grozdanović

JKP BADNJEVO NEGOTIN

Slađana

Stanković

JKP BADNJEVO NEGOTIN

Suzana

Marinković

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Marijana

Perašević

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Dragan

Andrić

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Ivan

Nikolić

KJP KOLUBAC GOLUBAC

Nemanja

Pešaković

JKP VODOVOD VALJEVO

Marijana

Stanojević

JKP VODOVOD VALJEVO

Aleksandra

Marković

JKP VODOVOD VALJEVO

Marija

Jovanović

JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC

Slavica

Nićiforović

JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC

Tanja

Mandić

JKP IZVOR VLADIMIRCI

Snežana

Martinović

OMNIDATA DOO ŠABAC

 

 

2. DAN    23.05.2017           Centar za stručno usavršavanje, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Tehnike obračuna i fakturisanja

T2-V1-N1

 

CILJ: Ovladavanje tehnikom i upravljanjem kod usluga, kamata, fakturisanja, tehnike i upravljanje obračunom, generalni obračuni, parcijalni obračuni

 

TEME: Upravljanje cenovnikom usluga, komercijalne kategorije, usluge, kamate, fakturisanje po vrstama, pregled i pretraživanje

 

 

 

Polaznici obuke

Ime

Prezime

Preduzeće

Mladen

Vuković

JKP BADNJEVO NEGOTIN

Vesna

Grozdanović

JKP BADNJEVO NEGOTIN

Slađana

Stanković

JKP BADNJEVO NEGOTIN

Suzana

Marinković

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Marijana

Perašević

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Dragan

Andrić

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Bojana

Miščević

JKSP TOPOLA TOPOLA

Jelena

Ivanović

JKSP TOPOLA TOPOLA

Srđan

Mitić

JKSP TOPOLA TOPOLA

Aleksandar

Manojlović

JKSP TOPOLA TOPOLA

Miroslav

Svitić

JKP 3. SEPTEMBAR NOVA VAROŠ

Branko

Jelić

JKP 3. SEPTEMBAR NOVA VAROŠ

Ivan

Nikolić

KJP GOLUBAC GOLUBAC

Nemanja

Pešaković

JKP VODOVOD VALJEVO

Marijana

Stanojević

JKP VODOVOD VALJEVO

Marija

Jovanović

JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC

Slavica

Nićiforović

JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC

Tanja

Mandić

JKP IZVOR VLADIMIRCI

Snežana

Martinović

OMNIDATA DOO ŠABAC

 


 

3. DAN    24.05.2017           Centar za stručno usavršavanje, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Prezentacija podataka i izveštavanje

T3-V1-N1

 

CILJ: Ovladavanje metodama generisanja izveštaja i tehnikom obezbeđivanja podataka za potrebe izveštavanja za različite namene

 

TEME: Generalni i posebni izveštaji, tabelarni pregledi, dijagrami i histogrami, ugrađeni upiti, korisnički upiti, pomoćni izveštaji,

struktura baze, excel

 

 

 

Polaznici obuke

Ime

Prezime

Preduzeće

Suzana

Marinković

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Marijana

Perašević

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Dragan

Andrić

JP BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BELA CRKVA

Bojana

Miščević

JKSP TOPOLA TOPOLA

Jelena

Ivanović

JKSP TOPOLA TOPOLA

Srđan

Mitić

JKSP TOPOLA TOPOLA

Aleksandar

Manojlović

JKSP TOPOLA TOPOLA

Nemanja

Pešaković

JKP VODOVOD VALJEVO

Marijana

Stanojević

JKP VODOVOD VALJEVO

Aleksandra

Marković

JKP VODOVOD VALJEVO

Tanja

Zdravković

JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC

Slavica

Nićiforović

JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC

Tanja

Mandić

JKP IZVOR VLADIMIRCI

Snežana

Martinović

OMNIDATA DOO ŠABAC

 

 

4. DAN    25.05.2017           Omnidata, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Evidencija finansijskih promena

T4-V1-N1

 

CILJ: Ovladavanje tehnikama evidencije svih vrsta finansijskih promena: uplata, zaduženja, ispravka i storniranje

 

TEME: nalog, unos stavki, štampanje naloga i izveštaja o uplati, blagajna, ispravke naloga, e-uplate (sistem za automatsko uvlačenje finansijskih promena) i sistem poruka

 

 

Polaznici obuke

Ime

Prezime

Preduzeće

Nemanja

Pešaković

JKP VODOVOD VALJEVO

Marijana

Stanojević

JKP VODOVOD VALJEVO

Aleksandra

Marković

JKP VODOVOD VALJEVO

Marija

Jovanović

JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC

Slavica

Nićiforović

JP POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC

Snežana

Martinović

OMNIDATA DOO ŠABAC

 

 

5. DAN    26.05.2017           Omnidata, Šabac

OSNOVNA OBUKA ZA KORISNIKE SISTEMA NAPLATA

Metodi i tehnike evidencije potrošnje

T5-V1-N1

 

CILJ: upravljenje kampanjama očitavanja, metode evidencije potrošnje vode, gasa, toplotne energije, unos i ispravka potrošnje, upravljanje administrativnom potrošnjom, obračun potrošnje na osnovu prosečne potrošnje, način obračuna i raspodele potrošnje kod potrošača koji imaju sopstveno brojilo, kod potrošača čija se potrošnje registruje na zajedničkom brojilu, tehnike raspodele potrošnje u složenim mernim sistemima

 

TEME: Optimus- planiranje i optimalizacija evidencije potrošnje, evidencija potrošnje- papairne liste, prosečna potrošnja, AMR, SMS, PDA (SINC)

 

 

 

Polaznici obuke

Ime

Prezime

Preduzeće

Živorad

Savić

JKP TOPLANA LOZNICA

Dragan

Jerinić

JKP TOPLANA LOZNICA

Nemanja

Pešaković

JKP VODOVOD VALJEVO

Vladimir

Pločić

JKP VODOVOD VALJEVO

Aleksandra

Marković

JKP VODOVOD VALJEVO

Tanja

Mandić

JKP IZVOR VLADIMIRCI

Snežana

Martinović

OMNIDATA DOO ŠABAC

 

© 2005 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.