Ostali podaci za kontakt
  English

Aktuelno

Stručni skup: Redovno godišnje savetovanje za javna i komunalna preduzeća korisnike sistema NAPLATA
POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate
17. maj 2024, Mokra Gora, DrvengradDetaljnije


Delatnost

Bavimo se implementacijom i održavanjem poslovnih informacionih sistema za javna i komunalna preduzeća, a specijalizovali smo se za razvoj softverskih komponenti sistema NAPLATA namenjenih za sisteme za evidentiranje potrošnje i obračun komunalnih usluga (Billing systems), u sve u cilju povećavanja efikasnosti procesa obračuna i naplate u javnim i komunalnim preduzećima. Od osnivanja juna 2002, profesionalno smo se opredelili i specijalizovali za obavljanje poslova vezanih za sisteme za obračun praktično svih komunalnih usluga, evidenciju potrošnje, fakturisanje i naplatu vode, grejanja, prirodnog gasa, odnošenja čvrstog otpada, zakupa prostora i ostalih komunalnih usluga.

 
Visoko specijalizovan obračunsko-naplatni sistem NAPLATA namenjen je javnim i komunalnim preduzećima za obračun i naplatu vode, toplotne energije, prirodnog gasa, iznošenja smeća, zakupa poslovnog prostora i ostalih komunalnih usluga. Sistem se sastoji od osnovnog softvera i većeg broja opcionih softverskih komponenenti, koji predstavljaju adekvatnu, snažnu informatičku podršku za očitavanje potrošnje, obračun i poslove u vezi naplate, sa nizom naprednih funkcija i originalnih rešenja, isprobanih u praksi, koje se primenjuju u varijetetu i obimu zavisno od konkretnih potreba korisnika javnih i komunalnih preduzeća za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu komunalnih usluga i naplatu teško naplativih i zaostalih potraživanja.

 
Opšti poslovno-računovodstveni sistem BIZNISOFT namenjen je za vođenje poslovnih knjiga, koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata, realizovan je kao integrisani programski proizvod, usaglašen sa zahtevima važećih računovodstvenih standarda, a razvija ga preduzeće DP Products iz Beograda uz podršku Saveza računovođa i revizora Srbije.

Integralni informacioni sistemi za javna i komunalna preduzeća
Na polju informacionih tehnologija koje se mogu primeniti komunalnim preduzećima uspostavili smo saradnju sa liderima na ovim prostorima, tako da zajedno sa našim partnerima kao konzorcijum, primenom gotovih softverskih komponenti, možemo izgraditi savremen integralni informacioni sistem koji objedinjava sve poslovne procese: računovodstvo i finansije, korisnički servis, evidenciju potrošnje, obračun i naplatu, reklamacije, upravljanje u realnom vremenu (SCADA), evidenciju potrošnje na terenu pomoću PDA računara, sisteme daljinskog očitavanja brojila (AMR), geografske informacione sisteme (GIS), geopozicioniranje i praćenje (GPS), automatske korisničke servise (InfoTel, SMS, WEB), arhiviranje dokumentacije, internet poslovanje... Iskustva: Realizacija savremenog poslovnog informacionog sistema primenom gotovih softverskih proizvoda NAPLATA i BIZNISOFT  

Korisnici
Po broju korisnika i dinamici povećanja broja korisnika, zauzeli smo vodeću poziciju u našoj zemlji i regionu.
Na mapi su prikazana mesta u kojima javna i komunalna preduzeća korisnici sistema NAPLATA obavljaju svoju delatnost.
mapa.bmp

 Skupovi korisnika: savetovanja, radionice, konsultacije, obuke i treninzi...
17.05.2024, 17.05.2023, 21.09.2022, 22.-23.09.2021, 23.-24.09.2020, 19.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2018, 18.09.2018, 19.09.2017, 22.-26.05.2017 ... 

Prilagođeno za Microsoft Internet Explorer i rezoluciju ekrana 1024x768 tačaka, karakter set Central European (Windows-1250).
PowerPoint, PowerPoint Viewer, Microsoft Access, Windows95, Windows98 i WindowsNT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP su registrovane trgovačke marke Microsoft-a.

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana. All rights reserved.