Moderni informacioni sistem komunalnog preduzeća

Integracija informacionog sistema u cilju p ovećavanja efikasnosti poslovnih procesa

Iskustva: Realizacija savremenog poslovnog informacionog sistema primenom gotovih softverskih proizvoda NAPLATA i BIZNISOFT, septembar 2018, savetovanje za javna i komunalna preduzeća

Moderni informacioni sistem mora da podrži sve poslovne procese komunalnog preduzeća: proizvodnju, distribuciju, upravljanje u realnom vremenu, obračun usluga, naplatu, računovodstvo, upravljanje dokumentacijom, kvalitetom, investicijama, podršku odlučivanju...

Oblast primene je veoma široka. Očigledno, informacioni sistem se mora izgraditi od velikog broja specijalizovanih softverskih komponenti različitih proizvođača.
Blok šema osnove informacionog sistema komunalnog preduzeća


Pravilnim izborom, kombinovanjem i povezivanjem - integracijom najboljih softverskih komponenti postiže se povećavanje efikasnosti informacionog sistema, a takođe se povećavaju opservabilnost i kontrolabilnost poslovnih procesa čiji se zapisi čuvaju unutar baza podataka, što dalje povoljno utiče na povećavanje efikasnosti poslovnih procesa preduzeća .

Informacioni sistem ne može samostalno da obavlja vaše poslove, ali može da vam pomogne da to radite brže i efikasnije.

Pristup u izgradnji modernog, funkcionalnog i efikasnog informacionog sistema svakako mora i treba da bude kreativan, ali i dobro planiran i vođen, kako bi se proces implementacije mogao uspešno i na vreme okončati.

Podrazumeva se da se informacioni sistem mora zasnovati na softveru koji postoji na tržištu, odnosno koji je već u primeni i ima dokazane efekte u praksi.

KOMPATIBILNI INFORMACIONI SISTEMI SA SISTEMOM NAPLATA
VENDORI

Poslovni informacioni sistemi - Integracija sa sistemom naplate komunalnih usluga

Iskustva: Realizacija savremenog poslovnog informacionog sistema primenom gotovih softverskih proizvoda, septembar 2018, savetovanje za javna i komunalna preduzeća

DP Products - Beograd (Savez računovođa i revizora Srbije)
Privredni savetnik informacione tehnologije - Beograd

Tehnički informacioni sistemi zasnovani na GIS tehnologijama i upravljanje u realnom vremenu
IVIS - Integralni vodovodni informacioni sistem,
Ehting - Beograd
PROGIS, Protok - Zagreb

AMR sistemi - Sistemi daljinskog očitavanja brojila

CMC Ekocon - Beograd,
Insa - Zemun
Konvex - BeogradTo Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.