Stručni skup za javna i komunalna preduzeća 

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

Šabac, 23.-24. septembar 2020


Savetovanje za javna i komunalna preduzeća ZOOM

Cilj: 

Održavanje i unapređivanje efikasnosti procesa naplate usluga javnih i komunalnih preduzeća

Tematske oblasti: 
Ovaj skup se nadovezuje na predhodne skupove:

Savetovanje, septembar 2019
Savetovanje, septembar 2018
Savetovanje, septembar 2017
Savetovanje, septembar 2016
Savetovanje, septembar 2015
Savetovanje, septembar 2014

 

Pogledajte: Ostali skupovi


 


To Top  


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.