omnidata_logo_nov.jpg

omnidata_podaci.jpg

2002n42-001.gifStručni skup

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

18. septembar 2018, savetovanje za javna i komunalna preduzeća
Šabac, Hotel Sloboda

  


Cilj

 

Održavanje i unapređivanje efikasnosti procesa naplate usluga javnih i komunalnih preduzeća

 

Tematske oblasti 


Teme
Otvaranje skupa
Milan Đorđević, Omnidata Šabac

 
Pozdravna reč, informacija o aktivnostima SITS: mr Zoran Pendić, Rukovodilac Razvojnog centra Savez inženjera i tehničara BeogradIntegracija sistema naplate sa CRF centralnim registrom faktura
Snežana Martinović, Omnidata Šabac


Mogućnosti za unapređivanje obračuna subvencija - Iskustva
Biljana Živković, Omnidata ŠabacPrimena blok tarifa u cilju destimulacije i/ili stimulacije potrošnje
Milan Đorđević, Omnidata Šabac


Primena elektronskih faktura u sistemu naplate komunalnih usluga

Dragoljub Rakić, Omnidata Šabac


Revizija - Vrednovanje i procenjivanje potraživanja na osnovu prodaje - tehnike i postupak otpisa potraživanja
Dragan Bojić, revizor, Bojić Revizija Šabac


Prezentacija podataka i izveštavanje
Izrada sopstvenih izveštaja nad podacima iz sistema obračuna i naplate
Branimir Petković, Vodovod Požarevac


Integracija sistema za naplatu sa GIS geografskim informacionim sistemima
Milan Đorđević, Omnidata Šabac


Evidentiranje i pregled eksternih elektronskih dokumenata u sistemu za naplatu

Dragoljub Rakić, Omnidata Šabac


Realizacija integralnog poslovnog infomacionog sistema - Iskustva
Mirjana Božović, JKP Mladenovac Mladenovac


Unapređivanje efikasnosti sistema naplate JKSP Topola
Jelena Ivanović, JKSP Topola Topola


Aktivnosti korisničke podrške - Program edukacije

Nenad Purkić, Omnidata ŠabacPostignuti rezultati koje su ostvarili korisnici sistema NAPLATA


Ocena kvaliteta evidencije potrošnje.
Nazivi preduzeća ispod ocene 4. nisu prikazani.


Odnos naplaćeno / fakturisano u 2017. godini.
Nazivi preduzeća sa ispod 97,5% nisu prikazani.Odnos prenetog duga iz 2017. u 2018. i ukupno fakturisanog iznosa u 2017 godini.
Nazivi preduzeća sa preko 40% nisu prikazani.
Trend od 2006 do 2017:
Prosečni odnos naplaćeno / fakturisano.

Prosečni odnos prenetog duga i ukupno fakturisanog iznosa
.
 


Pozdrav iz Šapca
Sa terase Hotela Sloboda


Pozdrav iz Šapca
Sa terase Hotela Sloboda


Fotografije možete pregledati i preuzeti (ovde)


Ovaj skup povezan je sa predhodnim skupovima:

          Radionica i trening, septembar 2018

          Savetovanje, septembar 2017

Savetovanje, septembar 2016
Savetovanje, septembar 2015

Savetovanje, septembar 2014
 

 

Pogledajte: Ostali skupovi

 


To Top

 


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.