Stručni skup za javna i komunalna preduzeća 

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

Mokra Gora, Mećavnik, 17. maj 2023

Savetovanje za javna i komunalna preduzeća   


Cilj: 

Održavanje i unapređivanje efikasnosti procesa naplate usluga javnih i komunalnih preduzeća

Tematske oblasti: Ukratko:

U postojećim okolnostima redovni godišnji skup je organizovan u staroj dobroj formi kao fizički događaj u određenoj meri ograničenog kapaciteta i trajanja, ali i dalje dobru priliku za viđenje i druženje, razmenu iskustava i analizu postignutih rezultata sa aspekat a efikasnosti procesa naplate komunalnih usluga i kvaliteta evidencije potrošnje.

Nadamo se da će se okolnosti u okruženju tako promeniti i da ćemo nadalje imati priliku da potpuno slobodno organizujemo naredni redovni skup u punom obimu i sadržaju.

Živimo u vremenu rastuće neizvesnosti i brzih promena poslovnog okruženja na koje u sistemu obračuna i naplate moramo odgovoriti novim softverskim funkcionalnostima i praktično u hodu napraviti veliki broj izmena softvera u relativno kratkom periodu i u spolja strogo definisanim rokovima.

Prirodno, veliki broj pomena u softveru izaziva reakciju korisnika i generiše potrebu za permanentnom i pojačanom neposrednom podrškom, obukom i konsultacijama, a u periodu koji je za nama korisnička podrška se odvijala u posebnom ambijentu i brojnim preprekama diktiranim spolja, a sve to imalo je ogroman uticaj na mogućnost organizovanja neposrednih treninga i konsultacija, što se samo u određenoj meri moglo kompenzovati pojačanim "radom na daljinu" posredstvom telekomunikacionih sredstava.Ovaj skup se nadovezuje na predhodne skupove:

Savetovanje, septembar 2022
Savetovanje, septembar 2021
Savetovanje, septembar 2020
Savetovanje, septembar 2019

 

Pogledajte: Ostali skupovi


 


To Top  


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.