Stručni skup za javna i komunalna preduzeća 

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

Šabac, 21. septembar 2022

Savetovanje za javna i komunalna preduzeća

Cilj: 

Održavanje i unapređivanje efikasnosti procesa naplate usluga javnih i komunalnih preduzeća

Tematske oblasti: 


Teme:Ukratko:

Evo konačno smo dočekali da oklonosti dozvole da ovaj redovni godišnji skup možemo da organizujemo u staroj dobroj formi kao fizički događaj u određenoj meri ograničenog kapaciteta i trajanja, ali i dalje dobru priliku za viđenje i druženje, razmenu iskustava i analizu postignutih rezultata sa aspekat a efikasnosti procesa naplate komunalnih usluga i kvaliteta evidencije potrošnje.

Nadamo se da će se okolnosti u okruženju tako promeniti i da ćemo nadalje imati priliku da potpuno slobodno organizujemo naredni redovni skup u punom obimu i sadržaju.

Živimo u vremenu rastuće neizvesnosti i brzih promena poslovnog okruženja na koje u sistemu obračuna i naplate moramo odgovoriti novim softverskim funkcionalnostima i praktično u hodu napraviti veliki broj izmena softvera u relativno kratkom periodu i u spolja strogo definisanim rokovima.

Prirodno, veliki broj pomena u softveru izaziva reakciju korisnika i generiše potrebu za permanentnom i pojačanom neposrednom podrškom, obukom i konsultacijama, a u periodu koji je za nama korisnička podrška se odvijala u posebnom ambijentu i brojnim preprekama diktiranim spolja, a sve to imalo je ogroman uticaj na mogućnost organizovanja neposrednih treninga i konsultacija, što se samo u određenoj meri moglo kompenzovati pojačanim "radom na daljinu" posredstvom telekomunikacionih sredstava.

U međuvremenu, od našeg viđenja, desile su interesantne realizacije informacionih sistema kod novih korisnika: JKP Komunalac Ljig i Vodna zadruga Dražanj, a posebno ponovna implementacija sistema za obračun grejanja i gasa u JKP Toplana Šabac, posle izleta u sistem objedinjene naplate, a evo od ovog leta ponovo je sa nama i JKP 8. avgust Srpska Crnja.

Ne manje je interesantno i dešavanje u Beloj Crkvi gde su se JP Belocrkvanski vodovod i kanalizacija i JKP Belocrkvanski Komunalac spojili u okviru DJUP Belocrkvanska jezera.

Ovaj skup se nadovezuje na predhodne skupove:

Savetovanje, septembar 2021
Savetovanje, septembar 2020
Savetovanje, septembar 2019
Savetovanje, septembar 2018
Savetovanje, septembar 2017
Savetovanje, septembar 2016
Savetovanje, septembar 2015
Savetovanje, septembar 2014

 

Pogledajte: Ostali skupovi


 


To Top  


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.