Partneri
 
Na polju informacionih tehnologija koje se mogu primeniti komunalnim preduzećima uspostavili smo saradnju sa liderima na ovim prostorima, tako da zajedno sa našim partnerima kao konzorcijum, primenom gotovih softverskih komponenti, možemo izgraditi savremen integralni informacioni sistem koji objedinjava sve poslovne procese: računovodstvo i finansije, korisnički servis, evidenciju potrošnje, obračun i naplatu, reklamacije, upravljanje u realnom vremenu (SCADA), evidenciju potrošnje na terenu pomoću PDA računara, sisteme daljinskog očitavanja brojila (AMR), geografske informacione sisteme (GIS), geopozicioniranje i praćenje (GPS), automatske korisničke servise (InfoTel, SMS, WEB), arhiviranje dokumentacije, internet poslovanje...

Ovo su partneri sa kojima najčešće i najintenzivnije sarađujemo.

 

To Top


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.