omnidata_logo_nov.jpg

omnidata_podaci.jpg

2002n42-001.gif


Stručni skup

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

19. septembar 2018, radionica i trening za korisnike sistema NAPLATA
Šabac, Regionalni centar za stručno usavršavanje


Teme radionice:


Tema obuke/treninga:
Ovaj skup povezan je sa predhodnim skupovima:

          Savetovanje, septembar 2018

          Savetovanje, septembar 2017

Savetovanje, septembar 2016
Savetovanje, septembar 2015

Savetovanje, septembar 2014
 

 

Pogledajte: Ostali skupovi

 


To Top

 


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.